Terugblik op de Wijkactie: energietips en collectieve woningverduurzaming voor de bewoners van de wijk Ommoord, voorjaar 2021

Ommoordse Wijkactie met energietips

Tijdens de derde en afsluitende Wijkavond van Ommoord Energiezuinig op 19 mei j.l. is er verder ingegaan op de collectieve maatregelen, de installateurs en de offertes. Tevens zijn nog enkele aanvullende energietips gegeven. 

Er zijn al aanmeldingen voor maatregelen en die verzoeken zullen gaan inregelen met de betreffende leverancier en bewoners. Mocht je ook nog willen verduurzamen of vragen hebben laat het ons weten op: klik hier voor het emailadres.

Rustig nalezen? Download en bekijk hier de Powerpoint presentatie (zonder je gegevens achter te laten)!

Voor meer algemene energietips kunt u ook kijken op de website van Milieucentraal.

Over de Energieavond:

Wil je een lagere energierekening?

Of wil je meer woongemak in uw huis?

Of wil je energietips om energiezuiger leven vanwege het milieu?

Dan kon je meedoen met de eerste online Energieavonden van Alex Energie!

De energieavond hoort bij de wijkactie Ommoord Energiezuinig van Alex Energie en de gemeente Rotterdam. We bespraken de mogelijkheden voor eventuele collectieve acties. Hoe meer mensen meedoen, hoe gunstiger de voorwaarden. En zo wordt het (nog) makkelijker jouw huis energiezuiniger te maken.

D.m.v. een enquête kregen we een veel beter beeld van jouw woonsituatie, waardoor we de inwoners van Ommoord gerichter kunnen helpen.

Wil je meer weten? Of wil je meedenken over collectieve maatregelen of meehelpen in de organisatie? Dan ben je erg welkom! Neem contact via het email adres of het contactformulier.

Rotterdam Prins Alexander Ommoord, Eerst Energieavond - Vervolg
Ommoord, energie tips, Alex Energie, woonwijk laagbouw

De Energieavond wordt mede mogelijk gemaakt door:

flats die als eerste van het gas afgaan

Alex Energie is een onderzoek aan het starten naar de haalbaarheid van een duurzaam buurtwarmtenet in een deel van het Lage Land. Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor subsidie voor zo’n onderzoek.

Huizen isoleren, stroom en warmte opwekken met zonne-energie, mogelijk met behulp van warmtepompen en opslag, een duurzaam buurtwarmtenet en huizen die comfortabeler zijn – is dat te doen zonder dat bewoners meer gaan betalen? 

Om dat uit te vinden gaan we beginnen met onderzoek in een klein aantal eengezinswoningen. Er zal een energiecoach langsgaan die deze woningen bekijkt en advies geeft over maatregelen die bewoners nu al zouden kunnen nemen om de energievraag – en dus de gasrekening! – omlaag te brengen. Maar men kan ook er voor kiezen af te wachten wat er uit het onderzoek komt, om eventueel wat later – en dan gezamenlijk – isolatiemaatregelen te nemen.

Als de subsidie doorgaat, zal Alex Energie samenwerken met een ingenieursbureau met ervaring in zo’n warmtenet, met een warmtebedrijf, met de koepels van coöperaties Energie van Rotterdam en Energie Samen (landelijk). Ook de gemeente is gevraagd deel te nemen in de stuurgroep van het onderzoek.

We verwachten de beslissing over de subsidie voor het jaareinde, en bij toekenning zal het volledige onderzoek in de eerste helft van 2022 uitgevoerd worden. Via deze website zullen we u op de hoogte houden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht?

Of woont u in Prinsenland, Lage Land of een andere wijk in Prins Alexander en wilt u meer weten over mogelijkheden van een buurtwarmtenet in uw buurt?

Stel uw vraag via deze website of met een mail aan: info@alexenergie.nl

Lees ook onze andere berichten: