Actie “Minder Plastic” door Jasmijn uit Rotterdamse wijk Oosterflank.

“Doe ook mee! 

Doe het voor de wereld, voor jezelf, doe het voor iedereen!”

 

Al wandelend door de wijk zagen we een mooie poster achter een raam hangen. De prachtige poster blijkt gemaakt te zijn door Jasmijn. Op eigen initiatief.

Jasmijn wil dat we minder plastic gaan gebruiken. Deze oproep ondersteunen we natuurlijk zeer! Minder plastic is meestal minder zwerf afval en dus een mooiere omgeving. Super mooi gedaan!

De ouders vertelden dat duurzamer, bewuster leven een belangrijke rol aspect is binnen het gezin. Ze hebben al meer dan zes jaar zonnepanelen. Ze hebben er absoluut geen spijt van gehad, ondanks de pittige aanschafkosten. Ook maken ze gebruik van een regenton.

Kijk, van dit soort toevallige en inspirerende ontmoetingen krijg je veel energie! Ga zo door en bedankt dat we dit mochten publiceren!

P.s.: Andere kleine lokale initiatieven om duurzamer te leven vermelden we graag, dus als u een iemand kent die waarover we wat kunnen schrijven dan horen we dat graag.

flats die als eerste van het gas afgaan

Alex Energie is een onderzoek aan het starten naar de haalbaarheid van een duurzaam buurtwarmtenet in een deel van het Lage Land. Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor subsidie voor zo’n onderzoek.

Huizen isoleren, stroom en warmte opwekken met zonne-energie, mogelijk met behulp van warmtepompen en opslag, een duurzaam buurtwarmtenet en huizen die comfortabeler zijn – is dat te doen zonder dat bewoners meer gaan betalen? 

Om dat uit te vinden gaan we beginnen met onderzoek in een klein aantal eengezinswoningen. Er zal een energiecoach langsgaan die deze woningen bekijkt en advies geeft over maatregelen die bewoners nu al zouden kunnen nemen om de energievraag – en dus de gasrekening! – omlaag te brengen. Maar men kan ook er voor kiezen af te wachten wat er uit het onderzoek komt, om eventueel wat later – en dan gezamenlijk – isolatiemaatregelen te nemen.

Als de subsidie doorgaat, zal Alex Energie samenwerken met een ingenieursbureau met ervaring in zo’n warmtenet, met een warmtebedrijf, met de koepels van coöperaties Energie van Rotterdam en Energie Samen (landelijk). Ook de gemeente is gevraagd deel te nemen in de stuurgroep van het onderzoek.

We verwachten de beslissing over de subsidie voor het jaareinde, en bij toekenning zal het volledige onderzoek in de eerste helft van 2022 uitgevoerd worden. Via deze website zullen we u op de hoogte houden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht?

Of woont u in Prinsenland, Lage Land of een andere wijk in Prins Alexander en wilt u meer weten over mogelijkheden van een buurtwarmtenet in uw buurt?

Stel uw vraag via deze website of met een mail aan: info@alexenergie.nl

Lees ook onze andere berichten: