Introductie van de actviteiten van Alex Energie anno 2022

Een duurzamer energieverbruik is te bewerkstelligen in 3 stappen:

  1. Voorkom energie verlies: met name isolatie helpt hier erg. Voor deze woningverbetering hebben we vorig jaar een project gehad in Ommoord. Ook pakken we samen met de bewoners van een straat in het Lage Land een collectief verduurzamingstraject op.
  2. Kies energie zuinigere apparaten. Neem bij een kijkje bij MilieuCentraal over dit onderwerp.
  3. Wek zelf energie op. Alex Energie richt zich nu vooral hier op:

Buurt en samenleving

Alex Energie heeft als doel om behaald rendement te herinvesteren in de samenleving van Prins Alexander. Hiertoe zijn veel maatschappelijke organisaties in ons gebied in kaart gebracht. Hiervoor richten we het wijkfonds op. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is dan melden we dat.

Samenwerking

Als Alex Energie kunnen we het natuurlijk nooit alleen. De samenwerking met jou als bewoner van Prins Alexander staat bij ons voorop. En de samenwerking met andere organisaties in Prins Alexander en de gemeente Rotterdam. Daarnaast hebben we ook het initiatief genomen om samen te werken met de andere energiecoöperaties in Rotterdam. Hiervoor werken we nu samen met Energie van Rotterdam. En zijn we lid geworden van de landelijke brancheorganisatie Energie Samen.

Pin It on Pinterest

Share This