Verduurzamings projecten

Er vinden steeds meer verduurzamingsprojecten plaats in ons stadsdeel, Rotterdam Prins Alexander. Meestal georganiseerd door de bewoners zelf. Alex Energie is er vaak op verschillende manieren bij betrokken

Hieronder is een overzicht. van de Buurkracht projecten en de Straatverduurzamingsprojecten.

Buurkracht projecten

Algemeen: Buurkracht is de kracht die jij en je buren samen hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Meer groen in je buurt, een opruimactie, een buurt-AED of een fijne ontmoetingsplek? Samen met je buren krijg je het voor elkaar.

Update Buurkracht projecten in Nesselande, Zevenkamp en ‘s Gravenland.

Ze zijn nu drie weken onderweg met hun actie.

De lantarenpaalborden hebben hun functie voldaan en zijn ondertussen netjes weer weggehaald en ingeleverd voor hergebruik. De teams hebben met buurtgenoten en familie ook bij iedereen de aangekondigde flyer in de brievenbus gedaan. (Sommige brievenbussen bijten terug ). En mensen hebben flink gereageerd.

Meer dan 220 enquête formulieren zijn ingevuld terug gemaild met veel extra informatie. Deze hebben we snel geïnventariseerd. Als verwacht was de vraag naar zonnepanelen het grootst. Op korte afstand gevolgd door de warmtepomp, HR++ glas en vloerisolatie.

We starten dus eerst met zonnepanelen.

Gelukkig waren er ook buurtgenoten die zich wilde inzetten voor de verduurzaming in hun buurt en is er nu sprake van drie buurteams met in elk team techneuten en verbinders die de projecten verder uitwerken.

Vanaf half mei worden buurtteam vergaderingen gehouden om te komen tot werkafspraken, het programma van eisen op te stellen en de uitvraag (offertes aanvragen) te doen.

In juni zullen de bewoners worden uitgenodigd voor een buurtbijeenkomst om alle info tot zich te nemen en te kijken of ze meegaan doen. Let op de lantarenpaalborden. De verbinders hebben dan al weer meer mensen gesproken en hopelijk haken er op een later tijdstip dan weer buren aan om ook mee te doen. Je bent nooit te laat om in te stappen.

Op de Algemene Leden Vergadering van Alex Energie Coöperatie (van, voor en door bewoners) werd deze Buurkracht actie ook opengesteld voor alle leden van Alex Energie. Én ook voor bewoners die mee willen doen en gauw alsnog lid worden.

Hou onze websites in de gaten: https://prinsalexander.buurkracht-online.nl

Buurkracht Nesselande

Ook gezien al? Borden aan lantaarnpalen in Nesselande? Die borden gaan over een actie rond de verduurzaming van onze woningen. De actie is van de actieve buurman Giel de Gelder in directe samenwerking met Alex Energie en stichting Buurkracht. Geïnteresseerd? Kijk op https://prinsalexander.buurkracht-online.nl

Buurkracht ‘s-Gravenland

Ook gezien al? Borden aan lantaarnpalen in ‘s-Gravenland? Die borden gaan over een actie rond de verduurzaming van onze woningen. De actie is van de actieve buurman Pim in directe samenwerking met Alex Energie en stichting Buurkracht. Geïnteresseerd? Kijk op https://prinsalexander.buurkracht-online.nl

Buurkracht Zevenkamp

Ook gezien al? Borden aan lantaarnpalen in Zevenkamp? Die borden gaan over een actie rond de verduurzaming van onze woningen. De actie is van de actieve buurman Peter de Voogt in directe samenwerking met Alex Energie en stichting Buurkracht. Geïnteresseerd? Kijk op https://prinsalexander.buurkracht-online.nl.

Straat verduurzamings projecten

De bewoners van deze straat hebben zelf  het volgende project opgezet:

Lieven de Keystraat

“Zes van de negen woningen gaan helemaal van het gas af, met gevel- en vloerisolatie, kierdichting, zonnepanelen, ventilatie, warmteterugwinning en warmtepompen”. 

Bazelbuurt

Beschrijving project volgt z.s.m.

Alida Tartaud-Kleinstraat

Beschrijving project volgt z.s.m.

Pin It on Pinterest

Share This