WARMTE EN KOELING: HIer zijn de grootste besparingEN te halen!

Warmte en koeling

In Rotterdam wordt er volop voorgesorteerd op de verdere uitrol van warmtenetten. De voornaamste warmtebron daarbij is de restwarmte uit het havengebied, waaronder de Afvalverwerking. Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft de gemeente de wijken Het Lage Land en Prinsenland aangewezen als aardgasvrije proeftuinen. In Prinsenland is een eerste pilotgebied gepresenteerd die als eerste voorzien zal gaan worden van een warmtenet.
Alex Energie vindt het belangrijk dat u als bewoner zeggenschap heeft over uw warmtevoorziening en dat u niet met hoge kosten wordt geconfronteerd. En dat ook de koeling van de woningen meteen wordt gerealiseerd.

Alex Energie bereidt de volgende activiteiten voor:

  • Excursie naar een inspirerend voorbeeld in Nederland.
  • Vooronderzoek naar de mogelijkheden voor een eigen warmte- en koudenet van en voor de bewoners.