Warmte en Koeling

De meeste energie gaat naar de verwarming en koeling van woningen.

Daarom is dit ook belangrijk onderwerp voor Alex Energie.

Gasloos wonen is hot

Nederland moet van het gas af. Je hebt het vast wel gelezen of gehoord. In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen van het gas zijn losgekoppeld. En in 2050 moeten alle huizen in Nederland van het gas af zijn. In Rotterdam wordt er volop voorgesorteerd op de verdere uitrol van warmtenetten. De voornaamste warmtebron daarbij is de restwarmte uit het havengebied, waaronder de Afvalverwerking. Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft de gemeente de wijken Het Lage Land en Prinsenland aangewezen als aardgasvrije proeftuinen. In Prinsenland is een eerste pilotgebied gepresenteerd die als eerste voorzien zal gaan worden van een warmtenet.
Alex Energie vindt het belangrijk dat je als bewoner zeggenschap hebt over je warmtevoorziening en dat je niet met hoge kosten wordt geconfronteerd. En dat ook de koeling van de woningen meteen wordt gerealiseerd.

Alex Energie bereidt de volgende activiteiten voor:

 

 

Save the Homes: Alex Energie neemt deel aan dit Europese programma om minstens 550 Rotterdamse woningen te verduurzamen.

Alex Energie neemt deel aan pilot “Save the Homes” Minstens 550 woningen verduurzamen met isolatiemaatregelen, dat is het doel van een pilot van de gemeente Rotterdam waaraan Alex Energie deelneemt. Dit is onderdeel van “Save the Homes”, een programma van de Europese...

Aardgasvrij in Lage Land: lees hier hoe de bewoners van de Lieven de Keystraat willen gaan verduurzamen.

Een aantal bewoners van de Lieven de Keystraat in Het Lage Land heeft zich aangesloten bij Alex Energie. Met steun van deskundige vrijwilligers van Alex Energie zijn ze plannen aan het maken om hun woningen compleet te verduurzamen

Infrarood warmtescan met warmtebeeldcamera in een huis in Rotterdam Zevenkamp, voor een betere isolatie.

Bewoner uit Zevenkamp vertelt over de warmtescan van Alex Energie en over de energiebesparende maatregelen die zijn genomen.

Nieuwe regionale warmtetransportleiding tussen Vlaardingen – Den Haag. Regionale Energie Strategie Rotterdam – Den Haag 1.0

 Coöperaties en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland reageren op de plannen voor de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag     Er liggen vergevorderde plannen voor een nieuwe regionale warmtetransportleiding tussen Vlaardingen-Den Haag. Met de...

Tontuin: bouw je eigen klimaatbestendige gecombineerde regenton / balkontuin in minder dan 3 uur.

Weinig plek maar toch tuinieren en wateropvangen? Maak een TonTuin!

Terugblik op de Wijkactie: energietips en collectieve woningverduurzaming voor de bewoners van de wijk Ommoord, voorjaar 2021

Energietips voor de bewoners van Ommoord. Waar mogelijk schakelen we een collectieve actie kunnen opzetten om voordeliger en sneller aanpassingen te doen aan meerdere woningen tegelijkertijd. Voordeliger, ontzorgen en duurzaam.

Prinsenland en Lage Land aardgasvrij

Prinsenland – Het Lage Land is een van de wijken die de gemeente als eerste aardgasvrij wil maken.  De gemeente werkt samen met Woonstad, Havensteder en gemeente Capelle aan den IJssel om dit gebied aardgasvrij te maken. In deze fase is nog veel onzekerheid. De...

Warmte scans voor de leden van Alex Energie in 2021

Warmte scans update: onze vrijwilligers van het scanteam zijn momenteel druk bezig warmte foto’s te maken bij de leden die zich daar voor hebben opgegeven. We kondigen dat niet van te voren aan. De planning is dan te complex. Dus als u iemand bij uw huis scanfoto’s...

Pin It on Pinterest

Share This